BodyReflections
Praktijk voor natuurgeneeskunde
© alle rechten voorbehouden 2023

Klachten procedure

Vanuit de WKKGZ ben ik verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (via Quasir, Expertisecentrum Klachten, Calamiteiten en Geschillen Zorg en Welzijn) en geschilleninstanties (Stichting Zorggeschil), welke door het Ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast ben ik ingeschreven in het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)/RBCZ register (kwaliteitsregister HBO-opgeleide therapeuten). Ik doe altijd mijn best om u te allen tijde met de best mogelijke intentie en integriteit te behandelen. Meestal tot grote tevredenheid van mijn cliënten. Mocht het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling en vindt dat er onjuist gehandeld is, dan vraag ik u om de volgende stappen te ondernemen: Neem eerst contact op met mij, Saskia Hoogstraaten van Body Reflections. Leg uw probleem voor en wij kunnen samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Komen wij er niet uit dan kunt u terecht bij de volgende twee instanties: Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) en Quasir (www.quasir.nl). Een overzicht van het klachtenstappenplan kunt u op de website van de FAGT vinden.
BodyReflections
Praktijk voor Natuurgeneeskunde
© alle rechten voorbehouden 2023
made by ron-fotografie.nl

Klachten procedure

Vanuit de WKKGZ ben ik verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (via Quasir, Expertisecentrum Klachten, Calamiteiten en Geschillen Zorg en Welzijn) en geschilleninstanties (Stichting Zorggeschil), welke door het Ministerie van VWS is goedgekeurd. Daarnaast ben ik ingeschreven in het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)/RBCZ register (kwaliteitsregister HBO-opgeleide therapeuten). Ik doe altijd mijn best om u te allen tijde met de best mogelijke intentie en integriteit te behandelen. Meestal tot grote tevredenheid van mijn cliënten. Mocht het echter voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling en vindt dat er onjuist gehandeld is, dan vraag ik u om de volgende stappen te ondernemen: Neem eerst contact op met mij, Saskia Hoogstraaten van Body Reflections. Leg uw probleem voor en wij kunnen samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Komen wij er niet uit dan kunt u terecht bij de volgende twee instanties: Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl) en Quasir (www.quasir.nl). Een overzicht van het klachtenstappenplan kunt u op de website v an de FAGT vinden.